Maha Mrityunjaya Mantra in English & Hindi


Shiva Maha Mrityunjaya Mantra in English & Hindi

September 11, 2018

Maha Mrityunjaya Mantra in English


Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti-Vardhanam
Urvarukamiva Bandhanan Mrityormukshiya Mamritat॥


Maha Mrityunjaya Mantra in Hindi

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥